Επικοινωνία

offices eleon

ΑΘΗΝΑ • ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Βουκουρεστίου 46-48, 106 73 Αθήνα
Τηλ.: 210 36 64 250 ▫ Φαξ: 210 36 64 385
E-mail: oliveoil@soyahellas.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ψαχνά, Επαρχιακή οδός Ψαχνών – Πολιτικών
34 400 Ψαχνά
Τηλ.: 22280 22 771 – 3 ▫ Φαξ: 22280 23 446
Πωλήσεις: Τηλ.: 22280 22 774
E-mail: factory@soyahellas.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Οδός γ ’ και α ’, 71 601 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 33 05 58 – 9 ▫ Φαξ: 2810 34 68 54
E-mail: heraklio@soyahellas.gr