Πιστοποιήσεις

Chemical laboratory Psachna 1
Chemical laboratory Psachna 2

Chemical laboratory Psachna 1 thumbnail
Chemical laboratory Psachna 2 thumbnail

Η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, κατοχυρώνονται με τις εξής διαδικασίες:

1. Διενεργούνται συστηματικοί ποιοτικοί έλεγχοι από τα δύο χημικά εργαστήρια της εταιρείας, στα Ψαχνά Ευβοίας και στο Ηράκλειο Κρήτης.

2. Στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις των Ψαχνών, τηρούνται τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας και έχουν ληφθεί οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις:

  • Σύστημα ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο Global Standard for Food Safety του οργανισμού British Retail Consortium (BRC), με πιστοποίηση από τον βρετανικό φορέα SAI GLOBAL, για την ανάμιξη, φίλτρανση, εξευγενισμό και εμφιάλωση ελαιολάδου και πυρηνελαίου που διατίθενται χύδην ή συσκευασμένα σε γυάλινους ή μεταλλικούς περιέκτες. Υπάρχει επίσης πιστοποίηση από τον βρετανικό φορέα NFS για την εμφιάλωση ελαιολάδου και πυρηνελαίου σε φιάλες ΡΕΤ και σε μεταλλικούς περιέκτες, καθώς και για την τυποποίηση και εμφιάλωση σπορελαίων σε φιάλες ΡΕΤ.
  • Σύστημα ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο IFS, για την εμφιάλωση ελαιολάδου και πυρηνελαίου σε φιάλες ΡΕΤ και σε μεταλλικούς περιέκτες, καθώς και για την τυποποίηση και εμφιάλωση σπορελαίων σε φιάλες ΡΕΤ.
  • Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 (HACCP) στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής εμφιαλωμένων ελαίων (food logistics).

3. Σε όλα τα στάδια παραγωγής και αποθήκευσης, τηρούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα ποιότητας και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.